O společnosti

„Kvalita a tradice z České Skalice“
Podnik byl uveden do provozu v červenci 1974 a patřil do působnosti podnikového ředitelství Východočeského masného průmyslu v Březhradě. V období privatizace začátkem 90. let vznikl státní podnik SKALIČAN a ten byl v roce 1992 ztransformován na akciovou společnost.

V měsíci listopad 2007 společnost SKALIČAN a.s. předala své obchodní aktivity v oblasti zpracování masa a masných výrobků v rámci holdingu společnosti RABBIT CZ a.s., Trhový Štěpánov. Nejednalo se o vznik nové společnosti, ale pouze o kapitálové převzetí stávající společnosti. Můžete se nyní setkávat s oběma názvy na našich prodejnách a produktech.

Jsme významným zpracovatelem a výrobcem masa a masných výrobků na českém trhu.

Produkujeme široký sortiment čerstvých upravených výsekových mas s převahou vepřového a hovězího masa, dále nabízíme přes 150 druhů masných výrobků, jako jsou speciality, trvanlivé salámy, klobásky a mnoho dalších uzenářských výrobků dle tradičních receptur. Inovujeme výrobky při využití nových technologických postupů a modernizovaného strojového vybavení.

Společnost zajišťuje porážku jatečných prasat, prasnic i skotu a také porážku ve mzdě.

S našimi chutnými a kvalitními výrobky se můžete seznámit i na našich prodejnách v České Skalici u sídla firmy a Dolanech u Jaroměře a nebo na prodejnách RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

Našim cílem je spokojenost zákazníka.


Viktor Havelec
generální ředitel


Skaličan a.s. zpracovává jatečná zvířata v rámci holdingu Rabbit a.s., Trhový Štěpánov zastoupená hlavními partnery pouze z České republiky:
Mydlářka a.s. Benešov u Prahy
Vema a.s. Chrudim
Drupork a.s. Svitavy
Společnost SKALIČAN a.s. je držitelem certifikace systému analýzy nebezpečí a stanovení kontrolních bodů HACCP, norem ISO 22000 pro oblast výroba a distribuce masných výrobků - tepelně opracovaných, trvanlivých tepelně opracovaných, trvanlivých fermentovaných a IFS pro oblast jateční výroba, bourárna a balení masa.