Valná hromada

VH 2016
Název dokumentuSoubor ke staženíNázev dokumentuSoubor ke stažení
Zápis z VH 2016
VH 2017
Název dokumentuSoubor ke staženíNázev dokumentuSoubor ke stažení
Pozvánka na VH 2017
Výkaz zisku a ztráty 2016
Plná moc na VH 2017
Stanovy
Výroční zpráva 2016
Rozvaha pasiva 2016
Zpráva o vztazích 2016
Rozvaha aktiva 2016
Změny vlastního kapitálu 2016
Příloha k účetní závěrce 2016
Zpráva auditora 2016
Cash Flow 2016
Zápis z VH 2017
Jednací řád
VH 2018
Název dokumentuSoubor ke staženíNázev dokumentuSoubor ke stažení
Pozvánka na VH 2018
Výkaz zisku a ztráty 2017
Plná moc na VH 2018
Stanovy
Výroční zpráva 2017
Rozvaha pasiva 2017
Zpráva o vztazích 2017
Rozvaha aktiva 2017
Změny vlastního kapitálu 2017
Příloha k účetní závěrce 2017
Zpráva auditora 2017
Cash Flow 2017
Notářský zápis z VH 2018
Jednací řád
Zápis z VH 2018