Vepřové maso

Číslo výrobku
Název výrobku
Číslo výrobku
Název výrobku

223111

V. kýta s kostí

223169

V. pečeně bez kosti

223112

V. pečeně s kostí

223170

V. laloky

223113

V. krkovice s kostí

223174

V. bok bez kosti

223116

V. bok s kostí

223179

V. kolena přední

223117

V. hlava bez laloku

223180

V. kolena zadní

223120

V. plec s kostí, kol. a nožkou

223141

V. kolena zadní DURAN

223121

V. kýta bez kosti

223255

V. panenka mraž. z prasnic

223122

V. plec bez kosti

223405

V. panenka chlazená

223133

V. výřez bez kosti

223505

V. panenka mraž.

223168

V. krkovice bez kosti

223855

V panenka chlazená z prasnic